Now showing items 1-1 of 1

    • Eskola jarrera desbideratuen prebentzioaren agente gisa 

      Arrizibita Salaberri, Jon (2016)   Trabajo Fin de Grado/Gradu Amaierako Lana  OpenAccess
      Eskola eta familia haurraren garapen kognitibo-emozional egokia lortzeko oinarrizko instituziotzat hartuz, prozesua zailtzen duten eta era zeharkatuan jarrera desbideratuak baita biolentoak ere, etorkizunean jarrera ...