Now showing items 1-1 of 1

    • Osasuna eta segurtasuna lanean: komitearen eragina prestakuntzan 

      Fernández Elias, Aitziber (2014)   Trabajo Fin de Grado/Gradu Amaierako Lana  OpenAccess
      Gure lanean prebentzioan ematen den prestakuntzari buruz hitz egingo dugu eta enpresetan sortu daitekeen Segurtasun eta Osasun Komitearen eragina arlo honetan aztertuko dugu. Esan behar dugu garrantzitsua iruditu zaigula ...