Show simple item record

dc.creatorLecumberri Galdeano, Saioaes_ES
dc.date.accessioned2014-11-26T07:47:18Z
dc.date.available2015-08-11T09:35:16Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/2454/14676
dc.description.abstractEn este trabajo se hace una propuesta intercultural para trabajar las músicas del mundo en la escuela; ya que la propuesta intercultural de músicas del mundo favorece al desarrollo creativo del alumnado. Antes de la propuesta se trata sobre varios temas. Se analizan las relaciones entre culturas y su relación con la inclusión. También, se estudia la oportunidad que la música folklórica nos ofrece para acercarnos a otras culturas y se reflexiona sobre la posibilidad de desarrollar la creatividad mediante la música multicultural. Para finalizar, se muestra la preocupación sobre la formación del profesorado. A continuación, se trabaja sobre la propuesta didáctica. Para esto, en primer lugar se contextualiza esta propuesta (en la escuela pública de San Francisco), se establece sobre unas bases y se seleccionan cuatro culturas. Después, se analizan las características de las músicas seleccionadas y se selecciona un repertorio especificando cuatro músicas. Al final, se forma una propuesta didáctica mediante estas músicas. Ya que nuestro objetivo es hacer una propuesta intercultural de músicas del mundo para desarrollar la creatividad del alumnado, para finalizar, se explican las conclusiones derivadas de la construcción práctica y teórica de esta propuestaes_ES
dc.description.abstractLan honetan, munduko musikak eskolan lantzeko proposamen interkultural bat egiten da; munduko musiken proposamen interkulturalek ikaslearen sormen gaitasuna garatzen laguntzen baitute. Proposamenaren aurretik hainbat gai lantzen dira. Kulturen arteko erlazio ezberdinak aztertu egiten dira eta inklusioarekin duten harremanez mintzatzen da. Bestalde, musika folklorikoak beste kulturetara hurbiltzeko eskaintzen digun aukera aztertu eta musika multikulturalak sormena lantzeko ematen duen aukeraren inguruan hausnartzen da. Azkenik, irakasleen prestakuntza beharraren kezka adierazten da. Jarraian, proposamen didaktikoa landu egiten da. Horretarako, lehenbizi testuinguru batean kokatu (Frantzisko Deuna eskola publikoan), proposamenaren oinarri batzuk finkatu eta lau kultura hautatzen dira. Honen ondoren, hautatutako kulturen musiken oinarrizko bereizitasunak aztertzen dira. Eta aztertu ostean, errepertorio digital bat hautatu eta lau musika zehazten dira. Amaieran, musika hauekin proposamen didaktikoa eratzen da. Gure helburua ikasleen sormena garatzeko bidean munduko musiken proposamen interkulturala egitea izanik, bukaeran, proposamen hau teorikoki zein praktikoki eratzeak izan dituen ondorioak azaltzen diraeu
dc.description.abstractIn this work an intercultural design is proposed to work world music in school; because an intercultural design of world music favours to the creative development of the students. Before the design several topics are analyzed. The relations between the cultures are analyzed and his relation with the inclusion. The opportunity that the folklore music offers us to approach other cultures and to think about the possibility of developing the creativity is also studied by means of the multicultural music. To finish, the concern about the training of teachers is shown. Later, the didactic design is developed. For this, first this design is set in context (in the public school of San Francisco), then is established on a few bases and finally four cultures are selected. After that, the characteristics of the selected music are analyzed and four world pieces of music are selected. Ultimately, a didactic frame work is formed by means of this music. Since our aim is to do an intercultural design of world music to develop the creativity of the students, to finish, the conclusions derived from the practical and theoretical construction of this design are explaineden
dc.format.mimetypeapplication/pdfen
dc.language.isoeusen
dc.subjectMúsicaes_ES
dc.subjectInclusiónes_ES
dc.subjectEducación interculturales_ES
dc.subjectCreatividades_ES
dc.subjectFolklorees_ES
dc.subjectMisikaeu
dc.subjectInklusioaeu
dc.subjectHezkuntza interkulturalaeu
dc.subjectSormenaeu
dc.subjectFolkloreaeu
dc.subjectMusicen
dc.subjectInclusionen
dc.subjectIntercultural educationen
dc.subjectCreativityen
dc.subjectFolkloreen
dc.titleLehen Hezkuntzan sormena lantzeko munduko musiken proposamen interkulturalaeu
dc.typeTrabajo Fin de Grado/Gradu Amaierako Lanaes
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisen
dc.date.updated2014-11-05T18:50:25Z
dc.contributor.affiliationFacultad de Ciencias Humanas y Socialeses_ES
dc.contributor.affiliationGiza eta Gizarte Zientzien Fakultateaeu
dc.description.degreeGraduado o Graduada en Maestro en Educación Primaria por la Universidad Pública de Navarraes_ES
dc.description.degreeLehen Hezkuntzako Irakasletzan Graduatua Nafarroako Unibertsitate Publikoaneu
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen
dc.rights.accessRightsAcceso abierto / Sarbide irekiaes
dc.embargo.terms2015-06-01es_ES
dc.contributor.advisorTFEGaztelurrutia Erdozain, Mikeles_ES


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record