© 2015 Udako Euskal Unibertsitatea (UEU), Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU), Mondragon Unibertsitatea(MU) eta Deustuko Unibertsitatea (DU) laguntzaileak izan dira edizio honetan. © Egileak
La licencia del ítem se describe como © 2015 Udako Euskal Unibertsitatea (UEU), Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU), Mondragon Unibertsitatea(MU) eta Deustuko Unibertsitatea (DU) laguntzaileak izan dira edizio honetan. © Egileak