Now showing items 1-4 of 4

  • Gurasotasun berriak testuinguru aldakorretan: ikerketa proiektua 

   Fernández Rasines, Paloma Upna Orcid; Bogino Larrambebere, Mercedes Upna Orcid (2013)  Otros / Bestelakoak  OpenAccess
   Aldaketa sozialek eta legegintza-ekimen batzuek zaintza partekatuari eta guraso-erantzunkidetasunari buruzko eztabaida piztu dute. Familiari eta gurasotasunari buruzko gogoeta zabalago batean kokatzea da gure ...
  • New ways of parenting in changing contexts: research project 

   Fernández Rasines, Paloma Upna Orcid; Bogino Larrambebere, Mercedes Upna Orcid (2013)  Otros / Bestelakoak  OpenAccess
   Social changes and some legislative initiatives have revived the debate on joint legal custody and shared parenting after divorce. We intend to look at a wider scope revolving around family and parenting. Concepts such ...
  • Noves parentalitats en contextos canviants: projecte d'investigació 

   Fernández Rasines, Paloma Upna Orcid; Bogino Larrambebere, Mercedes Upna Orcid (2013)  Otros / Bestelakoak  OpenAccess
   Els canvis socials i algunes iniciatives legislatives han avivat el debat sobre la custòdia compartida i la coresponsabilitat parental. És la nostra intenció situar-ho en una reflexió més àmplia al voltant de la família i ...
  • Nuevas parentalidades en contextos cambiantes: proyecto de investigación 

   Fernández Rasines, Paloma Upna Orcid; Bogino Larrambebere, Mercedes Upna Orcid (2012)  Otros / Bestelakoak  OpenAccess
   Los cambios sociales y algunas iniciativas legislativas han avivado el debate sobre la custodia compartida y la corresponsabilidad parental. Es nuestra intención situarlo en una reflexión más amplia en torno a la familia ...