Now showing items 1-5 of 5

  • Convertirse en madre. Etnografía del tiempo de gestación: reseña 

   Bogino Larrambebere, Mercedes Upna Orcid (Asociación de Antropólogos Iberoamericanos en Red, 2011)  Reseña / Aipamena  OpenAccess
   Este libro nace de una investigación etnográfica emprendida por Elixabete Imaz para su proyecto de tesis doctoral “Mujeres gestantes, madres en gestación”, bajo la orientación académica de Teresa del Valle. Las ...
  • Gurasotasun berriak testuinguru aldakorretan: ikerketa proiektua 

   Fernández Rasines, Paloma Upna Orcid; Bogino Larrambebere, Mercedes Upna Orcid (2013)  Otros / Bestelakoak  OpenAccess
   Aldaketa sozialek eta legegintza-ekimen batzuek zaintza partekatuari eta guraso-erantzunkidetasunari buruzko eztabaida piztu dute. Familiari eta gurasotasunari buruzko gogoeta zabalago batean kokatzea da gure ...
  • New ways of parenting in changing contexts: research project 

   Fernández Rasines, Paloma Upna Orcid; Bogino Larrambebere, Mercedes Upna Orcid (2013)  Otros / Bestelakoak  OpenAccess
   Social changes and some legislative initiatives have revived the debate on joint legal custody and shared parenting after divorce. We intend to look at a wider scope revolving around family and parenting. Concepts such ...
  • Noves parentalitats en contextos canviants: projecte d'investigació 

   Fernández Rasines, Paloma Upna Orcid; Bogino Larrambebere, Mercedes Upna Orcid (2013)  Otros / Bestelakoak  OpenAccess
   Els canvis socials i algunes iniciatives legislatives han avivat el debat sobre la custòdia compartida i la coresponsabilitat parental. És la nostra intenció situar-ho en una reflexió més àmplia al voltant de la família i ...
  • Nuevas parentalidades en contextos cambiantes: proyecto de investigación 

   Fernández Rasines, Paloma Upna Orcid; Bogino Larrambebere, Mercedes Upna Orcid (2012)  Otros / Bestelakoak  OpenAccess
   Los cambios sociales y algunas iniciativas legislativas han avivado el debate sobre la custodia compartida y la corresponsabilidad parental. Es nuestra intención situarlo en una reflexión más amplia en torno a la familia ...