© 2014, Asociacion Española de Economía Agraria, Editorial UPV
Except where otherwise noted, this item's license is described as © 2014, Asociacion Española de Economía Agraria, Editorial UPV