Show simple item record

dc.creatorFernández de Muniain Lomillos, Alaznees_ES
dc.date.accessioned2013-11-15T07:09:31Z
dc.date.available2013-11-15T07:09:31Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/2454/8424
dc.description.abstractEl presente documento, además de mostrarnos una de las realidades de Navarra, aborda el tema de la convivencia de los modelos lingüísticos A y D en la misma escuela. Nos encontramos en el extenso y tan controvertido asunto de la educación bilingüe o, simplemente, el bilingüismo. Dicho estudio pretende indagar, exactamente, el efecto que tiene en el modelo D la presencia del modelo A. Para ello, se han tenido en cuenta diferentes aspectos del mundo educativo. Pero, cabe destacar las imprescindibles aportaciones de miembros de la escuela de Irurtzun y de particulares que han hecho posible la realización de este trabajo. De modo que, el siguiente documento explicará la problemática de la cohabitación de ambos modelos lingüísticos, insistiendo en los factores que afectan al proceso de “euskaldunización” de los alumnos y alumnas, y focalizando la atención en el colegio público de Irurtzun, Atakondoa.es_ES
dc.description.abstractBegien aurrean dugun dokumentua, Nafarroako errealitate bat plasmatzeaz gainera, eskola berean A eta D hizkuntza-ereduen bizikidetzaren inguruko azterlana da. Hezkuntza elebidunaren gai zabalaren barne aurkitzen gara, gaur egun hain aipatua izaten den elebitasun termino horren barruan. Lan honetan, zehatz-mehatz, erdal ereduaren presentziak euskal ereduan duen eragina arakatu nahi da. Horretarako, Hezkuntza-munduko hainbat eremu ukitu behar izan dira. Azterketa honen mamia, alabaina, Irurtzun herriko eta eskolako ekarpen ezinbestekoetatik sortu da. Beraz, txosten honek bi eredu linguistikoon elkarbizitzaren auzia azaltzen du, ikasleen euskalduntzeari begira zein faktorek eragiten duten aztertuz, beti ere Irurtzungo Atakondoa ikastetxe publikoa oinarri gisa hartuta.eu
dc.description.abstractThe main objective of this document, apart from explaining an aspect of education in Navarre’s reality, is to analyze the cohabitation between both linguistic models, A and D, in the same school. We come across the extent and controversial theme of bilingual education, or just bilingualism. This project in particular, tries to illustrate the effect in D Model of the presence of A Model. To do so we have took into account different aspects of the education world. However we want to highlight the invaluable contribution of the Irurtzun school staff and all the people that had made this essay possible. Therefore, this present document will explain the cohabitation problem in both linguistic models, paying special attention to the factors that affect the process of euskaldunización of students and focusing our study on the public school of Irurtzun, Atakondoa.en
dc.format.mimetypeapplication/pdfen
dc.language.isoeusen
dc.subjectBilingüismoes_ES
dc.subjectModelo Aes_ES
dc.subjectModelo Des_ES
dc.subjectAtakondoaes_ES
dc.subjectIrurtzunes_ES
dc.subjectElebitasunaeu
dc.subjectA ereduaeu
dc.subjectD ereduaeu
dc.subjectAtakondoaeu
dc.subjectIrurtzuneu
dc.subjectBilingualismen
dc.subjectModel Aen
dc.subjectModel Den
dc.subjectAtakondoaen
dc.subjectIrurtzunen
dc.titleA eta D eredu linguistikoen elkarbizitza testuinguru elebidun bateaneu
dc.typeTrabajo Fin de Grado/Gradu Amaierako Lanaes
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisen
dc.date.updated2013-11-14T10:41:59Z
dc.contributor.affiliationFacultad de Ciencias Humanas y Socialeses_ES
dc.contributor.affiliationGiza eta Gizarte Zientzien Fakultateaeu
dc.description.degreeGraduado o Graduada en Maestro en Educación Infantil por la Universidad Pública de Navarraes_ES
dc.description.degreeHaur Hezkuntzako Irakasletzan Graduatua Nafarroako Unibertsitate Publikoaneu
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen
dc.rights.accessRightsAcceso abierto / Sarbide irekiaes
dc.contributor.advisorTFESotés Ruiz, Pabloes_ES


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record