Show simple item record

dc.creatorLarretxea Elizondo, Maitanees_ES
dc.date.accessioned2014-03-11T09:31:45Z
dc.date.available2014-03-11T09:31:45Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/2454/9716
dc.description.abstractEn el trabajo realizado se ha querido recalcar la importancia que tienen los materiales manipulativos en la enseñanza de las matemáticas. Aparte de darle importancia a los materiales, también se ha mencionado el método de enseñanza del docente, es por eso por lo que se ha dado una amplia información sobre los diferentes modelos de pedagogía. El modelo considerado más adecuado a través del cual se conseguirá un aprendizaje significativo, es el modelo sistémico, donde el profesor, alumno y el saber interactúan, logrando el objetivo antes mencionado, un aprendizaje significativo. A continuación, se ha dado una amplia información sobre la Teoría de las situaciones didácticas de Brousseau, se ha hablado de la estructura del medio didáctico, las situaciones didácticas y los fenómenos didácticos, entre otros aspectos. Y para finalizar, se han propuesto diferentes actividades a través de la utilización de materiales físicos, que se basan en la teoría de las situaciones didácticas. En ese apartado se describen los materiales, se menciona su utilización, y se acaba con la secuencia de actividadeses_ES
dc.description.abstractLan honetan zehar aritmetika lantzeko material fisikoen erabilpenak daukan garrantzia azpimarratu nahi izan da. Material fisikoen garrantzia aipatu ez ezik, irakaslearen irakasteko modua ere garrantzizkotzat jotzen da, horregatik orain arteko eredu pedagogikoen inguruko informazio zabala ematen da. Eredu horietan ikaskuntza esanguratsu bat lortzeko egokiena eredu sistemikoa dela garbi uzten da, non irakasleak, ikasleak eta inguruneak elkarreraginez, lortzen duten aipaturiko helburua, hots, ikaskuntza esanguratsua. Ondotik, horrekin zuzenki erlazionaturik dagoen Brousseauren egoera didaktikoen teoriaren inguruan informazio zabala ematen da, besteak beste, inguru didaktikoaren egitura, egoera didaktikoen faseak eta fenomeno didaktikoak aipatzen direlarik. Ondoren, lanaren muina izanen dena burutu da, jarduera sorta bat proposatzen dira, material fisikoak erabiliz, eta inguru didaktikoen teorian oinarrituz. Atal horretan, hurrenez hurren, materialen deskribapena egiten da, erabilera aipatu, eta ondotik jarduera guztien sekuentziazioa dagoeu
dc.description.abstractIn the present work, we have wanted to remark the importance of the use of the manipulative materials for the learning of arithmetic. And also, it has been told that the way a teacher teaches is another important aspect, that’s why we have informed widely about the different pedagogic models. The most interesting one it is said to be the systemic model, because it provides a meaningful learning, where between the interaction of the teacher, student and the situation, we get the objective mentioned before, the meaningful learning. After that, we give some extensive information about the Guy Brousseau’s didactic situations’ theory, such as the formation of the didactic situation, different phases of the didactic situations, and didactic phenomenon. Then, it is presented a proposal of different activities, to do with manipulative materials, and taking into consideration the didactic situations’ theory. In that section, you can find a detailed description of each material, their use, and finally, all the activitiesen
dc.format.mimetypeapplication/pdfen
dc.language.isoeusen
dc.subjectMateriales físicoses_ES
dc.subjectAritméticaes_ES
dc.subjectAprendizaje significativoes_ES
dc.subjectModelo sistémicoes_ES
dc.subjectTeoría de situaciones didácticases_ES
dc.subjectMaterial fisikoakeu
dc.subjectAritmetikaeu
dc.subjectIkaskuntza adierazgarriaeu
dc.subjectEredu Sistemikoaeu
dc.subjectEgoera didaktikoen teoriaeu
dc.subjectManipulative materialsen
dc.subjectArithmeticsen
dc.subjectMeaningful learningen
dc.subjectSystemic modelen
dc.subjectDidactic situation theoryen
dc.titleAritmetika lantzeko jardueren proposamena, material fisikoak erabiliz eta egoera didaktikoetan oinarrituzeu
dc.typeTrabajo Fin de Grado/Gradu Amaierako Lanaes
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisen
dc.date.updated2014-03-03T16:04:36Z
dc.contributor.affiliationFacultad de Ciencias Humanas y Socialeses_ES
dc.contributor.affiliationGiza eta Gizarte Zientzien Fakultateaeu
dc.description.degreeGraduado o Graduada en Maestro en Educación Primaria por la Universidad Pública de Navarraes_ES
dc.description.degreeLehen Hezkuntzako Irakasletzan Graduatua Nafarroako Unibertsitate Publikoaneu
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen
dc.rights.accessRightsAcceso abierto / Sarbide irekiaes
dc.contributor.advisorTFELasa Oyarbide, Aitzoles_ES


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record