Publication:
Derecho europeo, Derecho de la competencia y Derecho internacional privado: algunas cuestiones de transporte y competencia relativas a los observatorios de costes de caracter público

Consultable a partir de

Date

2015

Director

Publisher

Instituto Vasco de Administración Pública
Acceso abierto / Sarbide irekia
Artículo / Artikulua
Versión publicada / Argitaratu den bertsioa

Project identifier

Abstract

Ondorengo ikerketa honek errepide bidezko garraio sektorearen araudietan jasandako garapenaren, baita europar lehiakortasun Zuzenbideak sektore honetan duen eraginaren azterketa eta baloratze kritikoa du helburu. Ikuspuntu bikoitza duen analisi hau, teorikoa zein praktikoa, arau-bloke, garraio politika erkide, europar Zuzenbidearen eragin, errepide bidezko garraio merkatuak bizi duen enpresa-kontzentrazio, amaigabea den liberalizazio prozesu eta Europar Batasuneko Justizia Auzitegiaren ustiapen prezio minimoen inguruko azken erabakietan oinarritzen da. Sektore honetako ekintzaileen analisiari dagokionean, segurtasun juridikoaren helburua zein neurritan lortzen ari den aztertuko da. Edo aitzitik, arau ezberdinen arteko bateragarritasun arau argien gabeziak sor dezakeen ezjakintasuna, parte hartzen duten alde guztien intereserako kaltegarri dena, analizatuko da.


The aim of this research is to analyze and evaluate the regulations development in carriage by road sector and the impact of European Competition law in this commercial sector. In particular, the research will focus on analyzing the interaction between normative blocks (European Law, national law and the conventional sources), the common transport policy, the impact of European law, concentration process in road sector, the unfinished process of liberalization and the recent case law of the Court of Justice of the European Union. From the operators sector’s point of view, it will tackle that when the aim of the legal security is achieving or on the contrary the absence of the compatibility of the rules between those deserve rules finishes producing doubts that harm all the interests of the present cast.

Keywords

Transporte por carretera en Europa, Derecho europeo de la competencia, Liberalización del transporte por carretera europeo, Política común de transportes, Transporte de cabotaje, Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Errepide bidezko garraioa Europan, Lehiakortasunaren europar Zuzenbidea, Errepide bidezko europar garraioaren liberalizazioa, Garraio politika erkidea, Kabotaje-garraioa, Europar Batasuneko Justizia Auzitegia, Road transport in Europe, European Union competition law, Deregulation of European road transport, European Union transport policy, Cabotage transport, Court of Justice of the European Union

Department

Derecho Privado / Zuzenbide Pribatua

Faculty/School

Degree

Doctorate program

Editor version

Funding entities

Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0

Los documentos de Academica-e están protegidos por derechos de autor con todos los derechos reservados, a no ser que se indique lo contrario.